POREZ NA NEKRETNINE - obavijest i poziv

Autor: Općina Sveti Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sveti Filip i Jakov, Internet
Objavljeno: 25.07.2017.

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima


Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Sveti Filip i Jakov da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu  

najkasnije do 01. RUJNA 2017. godine.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Sveti Filip i Jakov za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo. 

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici http://www.opcina-svfilipjakov.hr, a mogu se preuzeti i u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov.

 
Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:
-          osobno, predajom na protokol Općine Sveti Filip i Jakov, od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00h - 15:00h,
-          putem pošte, na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov ili
-          elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr. 

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati na:
Telefon: 023 389 800
Fax: 023 389 802
Mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr.


Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 01.09.2017. godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Sveti Filip i Jakov dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

Pročelnica Darinka Zorić, v.r.  


U privitku:
1. Obavijest i poziv
2. STAMBENI PROSTOR - obrazac
3. POSLOVNI PROSTOR - obrazac
4. NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - obrazac

Neizgrađeno grad zem obrazac PNE_ Novi 3.docx

Porez - obavijest+info (1).docx

Stambeni prostor obrazac PNE_ Novi 3.docx

Poslovni prostor obrazac PNE_ Novi 3.docx