Azijska strizibuba

Objavljeno: 03.07.2015

Uočite li ovog kukca ili ovakve štete hitno javite fitosanitarnoj inspekciji !

023 235 510 - ZADAR