ČUVAJMO NAŠE ŠUME I OKOLIŠ! Mjere počinju 27. listopada 2014. godine

Autor: Općina Sveti Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sveti Filip i Jakov
Objavljeno: 24.10.2014.

Početak provedbe fitosanitarnih mjera iskorjenjivanja i sprječavanja širenja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) Mjere počinju u ponedjeljak, 27. listopada 2014. godine Plaža Turanj, Zadarska županija

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s predstavnicima općine Sveti Filip i Jakov pokreće akciju koju će provesti Hrvatske šume d.o.o. uz stručnu potporu Hrvatskoga centra za poljoprivredu hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja, pod nadzorom fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede radi iskorjenjivanja ovog štetnog organizma.

Mjere počinju u ponedjeljak, 27. listopada 2014. godine
Plaža Turanj, Zadarska županija

Imajući u vidu povećan interes javnosti za provođenje ovih mjera, omogućit će se izjave predstavnika Ministarstva poljoprivrede, općine Sveti Filip i Jakov i Hrvatskoga centra za poljoprivredu hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja, kao i snimanje same akcije, u vremenu od 11:00 do 14:00 sati, 23. listopada 2014. godine na lokalitetu Turanj. 

Mehaničko uništavanje biljaka uključuje rušenje, vađenje, usitnjavanje i spaljivanje zaraženih biljaka.

Više o provedbi mjera iskorjenjivanja azijske struzibube možete pronaći na www.mps.hr.


Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, gosp. Zoran Pelicarić:
„Zahvaljujem predstavnicima iz Ministarstva poljoprivrede koji su došli upozoriti na ovog štetnika, te spriječiti eventualne daljne štete na području Općine Sveti Filip i Jakov. Sve ovo je pozitivna stvar jer smo u mogućnosti zaštiti naše gospodarstvo od štetnih utjecaja. Mi, kao lokalna samouprava ne želimo da se ovo širi dalje, i napravit će se sve što Ministarstvo poljoprivrede i operativni tim naloži.
Općina želi biti primjer svojim mještanima te je odlučeno da se prvo krene sa sječom stabala koji su u vlasništvu Općine, a zatim će se prijeći na kampove. Bitno nam je da kampovi dobiju odgovarajuća stabla za zamjenu, a za javne površine i nije toliko bitno. Lokalno stanovništvo i lokalna samouprava se moraju držati zajedno i djelovati kao tim za opću dobrobit. Hvala svim mještanima Općine Sveti Filip i Jakov na odličnoj suradnji i nadam se da će se ona nastaviti i dalje.“

Gđa. Božica Rukavina, univ.spec.techn.aliment., pomoćnica ministra poljoprivrede:
„Sredstva za provođenje mjera osigurana su iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Hrvatske šume već imaju postojeću mehanizaciju i ljudske resurse stoga će u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede odrađivati sve potrebne mjere. Ministarstvo će financirati sve mjere koje su potrebne za sprečavanje i suzbijanje ovog štetnika na tzv. zaraženom području. Ono što se planira napraviti u suradnji sa lokalnom samoupravom jest nadomještanje posječenog bilja sa novim biljem koje nije domaćin. Očekujemo pomoć stanovništva, da dopuste da se uđe u njihove privatne okućnice i da se provedu potrebne mjere. Inspektori će prilikom sječe evidentirati sve biljke i nakon sječe će se saditi nove biljke."