DOPUNSKA IZOBRAZBA 0 SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA

Objavljeno: 18.02.2020.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: - KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE - OIB - KOPIJA SVJEDODŽBE - MIBPG (za registrirane OPG- ove)

DOPUNSKA IZOBRAZBA 0 SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA

 

SVETI FILIP I JAKOV – OPĆINSKA VIJEĆNICA

20.02.2020. u 16:00 h

CIJENA: 200 kn (dopunska izobrazba o uporabi pesticida, iskaznica i ispit )

 

Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/2012)

članak 6. obveznici izobrazbe moraju redovito

OBNAVLJATI STEČENO ZNANJE DOPUNSKOM IZOBRAZBOM U ROKU OD 5

GODINA NAKON STJECANJA OSNOVNE IZOBRAZBE !!!

UČILIŠTE VIRTUS organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima. Nakon uspješno

položenog ispita, polaznici će dobiti ISKAZNICU i uz predočenje iste moći nesmetano kupovati te

primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.

 

OBAVEZNA  DOKUMENTACIJA:

- KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE

- OIB

- KOPIJA SVJEDODŽBE

- MIBPG (za registrirane OPG-

ove)

PLAKAT_SVETI FILIP I JAKOV.pdf