Izvođači radova za aglomeraciju Biograd poznati do ljeta, rok radova tri godine

Autor: Zadarski list
Izvor fotografije: Zadarski list
Objavljeno: 17.02.2020.

Za projekt aglomeracije Biograd ishođene su sve lokacijske dozvole te je ishođeno svih 14 građevinskih dozvola za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području naselja Sv. Petar, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Sikovo, Raštane Donje, Raštane Gornje, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage i Vrana, kazao je Marin Colić, direktor Komunalca d.o.o. Biograd, nositelja projekta

Strateški investicijski projekt Vlade Republike Hrvatske za područje bivše općine Biograd pod nazivom »Razvoj vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograda na Moru, Pašman i Tkon«, ima dva dijela, kopneni i otočni.
- Kopneni dio obuhvaća Grad Biograd na Moru i općine Pakoštane i Sveti Filip i Jakov, dok otočni dio obuhvaća otok Pašman, odnosno općine Tkon i Pašman, kazao je Marin Colić, direktor Komunalca d.o.o. Biograd, nositelja projekta dodajući kako EU projekt Biogradska rivijera košta nevjerojatnih milijardu kuna i jedna je od najvećih aglomeracija u Republici Hrvatskoj.
- Kopneni dio je u vrijednosti od oko 670 milijuna kuna, a otočni oko 330.000 milijuna kuna. Vrijeme implementacije projekta je 2020.-2023., istaknuo je Colić.

Pozitivna ocjena spremnosti projekta

Projekt aglomeracije za bivšu općinu Biograd odnosi se na završetak izgradnje kanalizacije i vodovodne mreže te rekonstrukciju postojećih cjevovoda, odnosno promjenu starih s novim vodovodnim cijevima.
- Treba reći da su za projekt aglomeracije Biograd, kopneni dio, ishođene sve lokacijske dozvole te da je ishođeno svih 14 građevinskih dozvola za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području naselja Sv. Petar, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Sikovo, Raštane Donje, Raštane Gornje, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage i Vrana, naglasio je Colić.
Također, ishođeno je i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
- Slijedi javna nabava za izvođače radova. Sve je spremno i do ljeta se trebaju znati izvođači radova, najavio je Colić.
Predstavnici Posredničkog tijela razine 1 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) i predstavnici Posredničkog tijela razine 2 (Hrvatske vode) izvršili su terenski obilazak utvrđivanja spremnosti projekta Biograd te su dali pozitivnu ocjenu.
- Sastanku su nazočili gradonačelnik Ivan Knez, te načelnici Zoran Pelicarić Peco i Milivoj Kurtov koji daju iznimnu podršku projektu te zajedno s Komunalcem d.o.o. kontinuirano rade na rješavanju imovinskopravnih odnosa na trasi obuhvata projekta, kazao je Colić ističući kako primjerena i učinkovita sinergija Vlade RH, Zadarske županije, lokalnih čelnika i Komunalca, velikim koracima gura projekt prema naprijed, što je i dovelo do skorašnje, vidljive realizacije ovog velikog projekta.

Cjevovoda 127 km, 5 vodosprema, 11 crpnih stanica

U sklopu EU projekta rivijera Biograd (kopneni dio), izgraditi će se tri vodoopskrbne crpne stanice, dvije vodospreme za zadovoljenje potreba za tlakom i hidraulike, 56,1 kilometar vodoopskrbnih cjevovoda za priključenje novih korisnika, riješit će se područja s neadekvatnom vodoopskrbom i hidraulički problematični dijelovi sustava, izgradit će se 71 kilometar mreže sustava odvodnje s 11 novih crpnih stanica te dograditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kumenat na drugi stupanj pročišćavanja.
- Ciljevi koji su relevantni za ovaj projekt su povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe za 24% u 2027. godini (s postojećih 65% na 89%) te povećanje priključenost na javni sustav odvodnje i na pročišćavanje za 50% u 2027. g. (s 49% na 99%) što predstavlja 23.100 ES dodatno priključenih, odnosno sveukupno 52.000 ES, naglasio je Krune Pešić, tehnički direktor Komunalca.
Smanjenje gubitaka će se ostvariti kao rezultat ugradnje mjernih i mjerno-regulacijskih mjesta na kojima će se formirati buduća ulazno/izlazna mjesta DMA zona (u tijeku je analiza, dopunit će se u kasnijim fazama pripreme projekta/Studije izvedivosti) te rekonstrukcijom cjevovoda s izraženijom učestalošću puknuća i oštećenja.

Udio lokalnih jedinica 65 milijuna kuna

- Indikativna vrijednost mega EU projekta Biogradska rivijera, kopneni dio, prema studiji izvodljivosti je 71,3 milijuna eura, odnosno 547.649.724 kuna bez PDV-a ili 670.630.555 kuna s PDV-om, navodi mag.ing.aedif. Mateo Škara, iz Odjela za EU projekte u Komunalcu pojasnivši kako će se opravdani troškovi u iznosu od 534.718.123 kune bez PDV-a financirati sredstvima iz kohezijskog fonda u iznosu od 375.471.045 kuna (70,22%) te sredstvima nacionalnih izvora u iznosu od 159.247.078 kuna (29,78%) od toga: Hrvatske vode: 58.390.595 kuna (10,92%), Ministarstvo zaštita okoliša i energetike 58.390.595 kuna HRK (10,92%), a jedinice lokalne samouprave (Grad Biograd na Moru, Općina Sveti Filip i Jakov, Općina Pakoštane) 42.465.887 kuna bez PDV-a, (7,94%).
Pored gore prikazanih troškova, projekt se sastoji i od troškova neprihvatljivih za sufinanciranje (troškovi projektne i dokumentacije za nadmetanje) u ukupnom iznosu od 12.931.600 kuna koji će se financirati od strane JLS-a. Dio investicije koji otpada na lokalne izvore financirat će Grad Biograd na Moru te općine Pakoštane i Sv. Filip i Jakov. Za financiranje dijela investicije koji otpada na JLS, podići će se kredit.
- Aglomeracija osim što čuva čistoću voda i mora zaštićuje živote i zdravlje ljudi te jamči veću kvalitetu života i privlačenje investitora. Ovim zahtjevnim projektom otvaramo novu stranicu, gradimo nešto što će koristiti nama i budućim generacijama kao i našim brojnim gostima, zaključio je Colić.