JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: google
Objavljeno: 01.12.2017.

Javno otvaranje ponuda će se održati 20. prosinca 2017. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov

Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se može obavljati na temelju pisanog ugovora. Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete. Na predmetni Javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i koji su platili Natječajnu dokumentaciju u iznosu od 400,00 kuna.

Natječajnu dokumentaciju koja sadrži ponudbeni troškovnik, upute i uvjete ponuditelja zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov svakog radnog dana od  08:00 do 11:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda uz predočenje dokaza o uplati. Uplata naknade u iznosu od 400,00 kuna vrši se virmanskim nalogom u korist proračuna Općine Sveti Filip i Jakov na broj HR0624020061842800003 s pozivom na broj HR68 7706-OIB, svrha doznake je naknada za natječajnu dokumentaciju održavanje javne rasvjete.

Više informacija u prilogu:

 

NATJEČAJ - JAVNA RASVJETA 2017..docx