JAVNI OGLAS - Otvorena zemljišna knjiga za k.o. Raštane

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sv. Filip i Jakov
Objavljeno: 01.08.2019.

Odlukom predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru, od 30. srpnja 2019., otvorena je zemljišna knjiga za k.o. Raštane za čestice koje se nalaze u priloženom dokumentu,formirane u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Raštane te se u istu može izvršiti uvid u zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Zadru, Stalna služba Biograd na Moru, Trg Kralja Tomislava 2a, Biograd na Moru, dok se u katastarske planove, popise i drugo može izvršiti uvid u prostorijama Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar, Odjela za katastar nekretnina Biograd na Moru, Put Solina 7.

Od dana 30. srpnja 2019., kao dana otvaranja zemljišne knjige za k.o. Raštane, samo će upisi u nju, glede nekretnina na koje se novoosnovana zemljišna knjiga za k.o. Raštane odnosi, proizvoditi one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava, koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Danom objave ovog oglasa na e – Oglasnoj ploči suda otvoren je ispravni postupak glede zemljišne knjige za k.o. Raštane u odnosu na čestice navedene u točki I. Odluke, pa se sve osobe koje smatraju da bi u tu knjigu trebalo upisati nešto što nije upisano, ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u roku od 3 mjeseca od dana objave ovog oglasa na e – Oglasnoj ploči suda (rok za ispravak).

Dok ne istekne rok za prijave i prigovore (3 mjeseca od dana objave ovog oglasa na e – Oglasnoj ploči), ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Raštane u odnosu na čestice navedene u točki I. Odluke istiniti i potpuni, s tim što se navedeni rok ne može produživati niti je dopušten povrat u prijašnje stanje

JAVNI OGLAS Raštane.docx