JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov

Objavljeno: 19.01.2024

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i članka 45. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14, 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21) i članka 13. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov („ Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, broj 13/23), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Savjet).

II.

Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov

III.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje pet mladih).

U trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet, kandidati moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Sv. Filip i Jakov.

Savjet ima tri člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov.

Novoizabranim članovima mandat počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. obavezno sadrže:

  • - naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • - podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
  • - obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u pisarnicu Općine Sv. Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov, Povjerenstvo za izbor i imenovanjaOpćinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Sv. Filip i Jakov“.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

V.

Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Sv. Filip i Jakov.

VI.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura, Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov sastavit će u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće iz stavka 2. ove točke dostavlja se Općinskom vijeću Općine Sv. Filip i Jakov i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Sv. Filip i Jakov.

VII.

Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta, Općinsko vijeće Općine Sv.Filip i Jakov s popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta.

VIII.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva te obrasci - Izjava o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Sv. Filip i Jakov i Obrazac za isticanje kandidature za izbor člana Savjeta Općine Sv. Filip i Jakov, dostupni su u prilogu teksta.

PREDSJEDNIK

Igor Pedisić

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Sv. Filip i Jakov.docx

Obrazac-za-isticanje-kandidature-za-članove-Savjeta-mladih.doc

Obrazac-IZJAVA-O-PRIHVAĆANJU-KANDIDATURE-ZA-ČLANA-SAVJETA.doc

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Sv. Filip i Jakov.pdf