JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: google
Objavljeno: 05.02.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Općinski načelnik KLASA: 934-01/18-02/01 URBROJ: 2198/19-01-18-1 Sveti Filip i Jakov, 05.02.2018.

I.

Pozivaju se zainteresirani pravni subjekti: pravne ili fizičke osobe, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Sveti Filip i Jakov.  

II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na tiskanom obrascu koji čini sastavni dio Uredbe.   Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom).  

III.

Mole se podnositelji da podnesu zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja do 31. ožujka 2018. godine.  

IV.

Podnositelja zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim i potpunim te usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov broj 12/17) Vijeće će pozvati na uplatu određenog iznosa na ime naknade za koncesijsko odobrenje.    

 

Načelnik       

Zoran Pelicarić

 

______________________

javni poziv 2018.docx