"Kino à la carte”: Revolucija kulture u kinu u Sv. Filipu i Jakovu

Objavljeno: 28.09.2019

U sklopu projekta „K.IN.0. — Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“ u kinu u Sv. Filipu i Jakovu održala se manifestacija "Kino a la carte“

Manifestacija „Kino a la carte“ koja se u petak održala u kinu u Sv. Filipu i Jakovu, završni je dio programa „Kulturni menadžment i sukreacija programa s lokalnom zajednicom“ koju provodi Dunja Vuković, dipl. etnolog i kulturni menadžer iz Zagreba.

Manifestacija je sadržavala šaroliki program, osmišljen, pripreman i realiziran u suradnji sa lokalnom zajednicom Sv. Filipa i Jakova.

Uz donaciju i sadnju bilja, te druženje uz aperitiv, na četiri lokacije filipjanskog kina održao se prvo program CINEMA APERITIVO u dvorištu Kina, koji je uključivao projekcije starih fotografija i snimki Sv. Filipa i Jakova, uz glazbenu pratnju Ivara Križića na kontrabasu.

Uslijedio je nastup glazbene skupine A.K.A. Crescendo te predstavljanje kulturno-umjetničkih programa u Kinu i predstavljanje Europske mreže centara za kulturu (ENCC) u sklopu koje je bilo održano predavanje kulturne stručnjakinje Ljiljane Perišić, koordinatorice za JI Europu, kako bi ciljanoj skupini predstavila primjere dobre prakse iz EU, te umrežavanje KINA Sv. Filip i Jakov, kako bi ga se postavilo na mapu Europskih centara za kulturu.

Otvorenje izložbe „Skok i sreća“ slikarice Ane Kolege te otvorenje Book Crossing zone i donacija knjiga te predstavljanje radioničkog programa te upisi na radionice i druženje uz Catering upotpunili su daljni program a sam kraj večeri zaokružio je koncert Jimmy Shakers Band i plesnjak.

Projekt „KINO – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“, s ukupnim proračunom od 2.099,720,06 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.784.762,05 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 314.958,01 HRK odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH. Prijavljen je na poziv Kultura u centru — potpora razvoju javno — civilnog partnerstava u kulturi, nositelj je Udruga za kulturu i umjetnost “U Pokretu” Lucije Mikas, uz partnerstvo Općine Sv. Filip i Jakov i Zajednice udruga “Centar nezavisne kulture“, koja je ujedno i provoditelj projekta.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u K.I.N.O. – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje.