MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I TURIZMU IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA

Objavljeno: 30.01.2016

U općinskoj vijećnici u Sv. Filipu i Jakovu u srijedu je održana prezentacija od strane lokalne akcijske grupe “Laura“ pod nazivom “MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I TURIZMU IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA“.

Kako Europska unija svoj razvoj i djelovanje temelji na javnim politikama čije se provođenje želi osigurati putem fondova ili programa koji se tiču javnog, poslovnog i privatnog sektora, koji se u ovom slučaju tiču poljoprivrede i turizma, na prezentaciju su bili dobrodošli svi mikro, mali i srednji poduzetnici (obrt, d.o.o, OPG, zadruge...) koji se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivredom i turizmom.

“Mogućnost sufinanciranja projekata iz nacionalnih i EU fondova namjenjena je doslovno svim poduzetnicima koji se odluče na određene poslovne pothvate za koje po pravilima natječaja postoji mogućnost sufinanciranja bez povratnim sredstvima iz Europske unije “, rekao je Ivan Čupić, voditelj LAG “Laure“.

Iz LAG “ Laure“ poručuju da cijeli postupak mogućnosti sufinanciranja započinje raspisivanjem poziva od strane Zadarske županije pod nazivom “Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2015. godinu“. Predmeti tog natječaja su prvenstveno potpore za pripremu projektne dokumentacije, zatim potpore za razvoj ruralnog turizma i tradicijskih proizvoda te potpore udrugama, zadrugama i proizvođačkim grupama/organizacijama. Isto tako, sudionici natječaja mogu biti poduzetnici početnici te postojeće fizičke i pravne osobe iz ranga mikro poduzeća (manje od 10 zaposlenika, godišnji promet manji od 2.000.000,00 EUR, vrijednost imovine manja od 2.000.000,00 EUR), OPG-i, obrti, zadruge, udruge, proizvođačke grupe/organizacije.

U sklopu prezentacije je između ostalog predstavljen i program pod nazivom “Konkurentnost turističkog gospodarstva“, koji je opisan kao ciljana potpora ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, te je namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva. Taj se program isto raspisuje putem javnog poziva, a može biti koristan za stanovnike ovog područja jer se pomoću njega sufinanciraju projekti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Na tu vrstu programa se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe - privatni iznajmljivači.

“Istina je da mogućnost sufinanciranja sredstvima Europske unije zahtjeva složen birokracijski postupak, ali to je upravo zbog toga što oni omugućuju bez povratna sredstva te zato zahtjevaju rigorozna pravila igre i sređenu dokumentaciju. Svrha ovakve vrste prezentacija je upravo da informira zainteresirane o tom postupku, a nas kao lokalne akcijske grupe da podrži i informira sve one koji se odluče krenuti u taj postupak“, rekao je Ivan Čupić.