O D L U K A o određivanju mjera za suzbijanje širenja koronavirusa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Filip i Jakov

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: google
Objavljeno: 16.03.2020.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 2/14, 6/14 i 1/18), a sukladno PREPORUCI Ministarstva Uprave Klasa: 011-02/20-01/76, Urbroj: 515-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.godine , a u svezi s poduzimanjem mjera o suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19, donosi se O D L U K A o određivanju mjera za suzbijanje širenja koronavirusa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Filip i Jakov

 

Članak 1.

  1. Preporučuje se svim zaposlenicima smanjiti broj izravnih kontakata među djelatnicima, posebno na udaljenosti manjoj od dva metra.

  2. Preporučuje se održavati sastanke na način da je potrebno osigurati razmak od 1,5 do 2 metra među sudionicima.

  3. Upozoravaju se djelatnici da vode računa o osobama s kojima su bili na udaljenosti manjoj od 2 metra odnosno dulje od 15 minuta („bliski kontakti“) u zadnjih 48 sati, odnosno da zapamte o kojim osobama je bilo riječ bude li potrebno te podatke priopćiti epidemiolozima.

  4. Potiču se djelatnici da ostanu kod kuće u slučajevima pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom koranvirusa COVID-19. U slučaju ako su djelatnici bili u kontaktu s osobom oboljeloj od koronavirusa (vrućica i suhi kašalj) ili su se vratili iz područja u koji ma je registrirana pojava COVIDA-19 unutar posljednjih 14 dana OBVEZUJU se odmah obavijestiti nadležnu epidemiološku službu na

br. 098/332-765 i postupiti u skladu s uputama iste.

  1. U svrhu pojačane zaštite starijih osoba određuje se da djelatnici stariji od 60 godina nisu dužni dolaziti na posao u razdoblju od 17.03. do 30.03. 2020.godine, s tim da će tijekom radnog vremena dana 16.03. 2020. godine pripremiti predmete i pripadajuću dokumentaciju za koju su zaduženi kako bi bila raspoloživa drugim djelatnicima.

  2. Djelatnici su obvezni održavati svoje radne stanice čistima prema protokolu za borbu protiv COVID-19 , koje propisuje HZJZ, a prema izloženim letcima s naputcima za isto, a sve u svrhu da djelatnici mogu doprinijeti higijeni svojih radnih površina.

  3. Djelatnici su obvezni održavati higijenu ruku, održavati osobnu higijenu i provedbu preventivnih mjera prema savjetima HZJZ sukladno zorno izloženim letcima na vidljivim mjestima.

  4. U slučaju potrebe pristupiti će se dodatnim preventivnim mjerama sukladno uvodno citiranim PREPORUKAMA Ministarstva uprave.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine.

KLASA: 601-01/20- 01/02

URBROJ: 2198/19-01-20-3

Sv. Filip i Jakov, 16. 03. 2020.

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

mjere općine 3.docx