Obavijest o dodjeli općinskih priznanja

Objavljeno: 29.05.2024

,

O B A V I J E S T

NA TEMELJU ČLANKA 8. STATUTA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV, POVODOM SVEČANOG OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (SV. ROKO) 16. KOLOVOZA 2024. GODINE, POVJERENSTVO ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA POZIVA SVE FIZIČKE i PRAVNE OSOBE, POLITIČKE STRANKE, VJERSKE ZAJEDNICE I UDRUGE GRAĐANA DA PREDLOŽE KANDIDATE ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA IZNIMNA DOSTIGNUĆA I DOPRINOS OD OSOBITOG ZNAČENJA ZA RAZVITAK I UGLED OPĆINE, A POGLAVITO ZA NAROČITE USPJEHE U UNAPREĐENJU ČOVJEKOVA OKOLIŠA , ŠPORTA, TEHNIČKE KULTURE, ZDRAVSTVA I DRUGIH JAVNIH DJELATNOSTI TE ZA POTICANJE AKTIVNOSTI KOJE SU TOME USMJERENE.

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA JE DO 10. LIPNJA 2024. GODINE.

POVJERENSTVO ZA DODJELU

OPĆINSKIH PRIZNANJA