Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Sveti Filip i Jakov

Objavljeno: 14.01.2022

                                                                                                                                                                                                  *P/8713974*

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1., 2. i 3., Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

                                                  O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sveti Filip i Jakov.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države potrebno za koje je pribavljena dokumentacija za gradnju građevina poljoprivredne namjene, koje je označeno kao:

k.č.br. 1781/17 u k.o. Sveti Filip i Jakov, voćnjak, površine 10000 m² (1,0000 ha), tržišna cijena iznosi 283.900,00 kn,

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.

Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sveti Filip i Jakov – za k.č.br. 1781/17 u k.o. Sveti Filip i Jakov.

Ako više osoba podnese zahtjev Ministarstvu i prilože dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka

72. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19), odnosno u roku od 8 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/18).

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke ministrica Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

KLASA: 320-02/21-06/213 URBROJ: 525-07/0211-22-3

Zagreb, 14. siječnja 2022.

OBAVIJEST - SV. FILIP I JAKOV.pdf