OBAVIJEST O PRIMANJU STRANAKA

Objavljeno: 02.09.2020

,

Zbog pogoršane epidemiološke situacije vezane uz širenje virusa COVID-19 na području Općine Sveti Filip i Jakov, a sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov, donijeta je Odluka KLASA: 023-01/20-01/02; URBROJ: 2198/19-01-20-1, kojom se ograničava direktan kontakt općinskih službi sa strankama te Općina Sveti Filip i Jakov neće primati stranke u periodu od 3. rujna 2020. godine do 3. listopada 2020. godine.

Strankama je omogućeno ostvariti komunikaciju telefonski na broj 023/389-800 ili 023/389-814, preko e-pošte na adresu protokol@opcina-svfilipjakov.hr. Iznimno, u slučajevima kad je potrebno samo predati podnesak na protokol Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, potrebno je pozvoniti na vrata gdje će doći djelatnik pisarnice i zaprimiti pismeno.