Obavijest o Programu društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Sveti Filip i Jakov

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: APN
Objavljeno: 11.04.2019.

U ponedjeljak 15. travnja održat će se sastanak Sjednice povjerenstva za otvaranje ponuda na kojoj će se utvrditi broj primljenih i pravovaljanih zahtjeva

Nakon završenog JAVNOG POZIVA za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ( POS ) na području Općine Sveti Filip i Jakov te nakon primljenih zahtjeva za kupnju stana koja je s potrebnom dokumentacijom trebala biti dostavljena najkasnije do 04. travnja 2019. godine do 14:00h isključivo putem pošte na adresu Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, u ponedjeljak 15. travnja održat će se sastanak Sjednice povjerenstva za otvaranje ponuda na kojoj će se utvrditi broj primljenih i pravovaljanih zahtjeva. Nekoliko dana nakon toga slijedi i utvrđivanje Konačne Liste reda prvenstva na kojoj bi trebalo biti znatno više kandidata od broja stanova koji se planira graditi (utvrđeni stvarni interes i opravdanost izgradnje) te se pristupa sklapanju Predugovora o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi načelna spremnost te prava i obveze APN-a i JLS u realizaciji ovog Programa.

Lista prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje utvrđuje se na temelju slijedećih mjerila:
• uvjeti stanovanja,
• stambeni status,
• vrijeme prebivanja na području Općine Sveti Filip i Jakov za podnositelja zahtjeva,
• broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
• životna dob podnositelja zahtjeva,
• stručna sprema podnositelja zahtjeva,
• radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj
• djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
• invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog
domaćinstva,
• sudjelovanje u Domovinskom ratu,
• status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
• status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za
podnositelja zahtjeva.

Na temelju ostvarenog broja bodova uvrđuje se Lista prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost pri odabiru stana ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova uvjeta stanovanja te ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac s osnova stambenog statusa, nadalje kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Listi prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Sveti Filip i Jakov.