OBAVIJEST: otvoren je natječaj Ministarstva turizma

Objavljeno: 29.04.2016

OBAVIJEST: otvoren je natječaj Ministarstva turizma koji je namijenjen privatnom sektoru (OPG, zadruge, obrti, poduzeća, privatni iznajmljivači..).

Moguće je dobiti do 60% sredstava za neke od sljedećih troškova: izgradnja bazena, obnova i opremanje hotela i kampova, ulaganje u seljačka domaćinstva...

Objavljen je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva na koji se mogu javiti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – ovi koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge kao i fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA

Usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda,
povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama,
povećanje prosječne potrošnje po danu boravka,
povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja,
umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini,
unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 23.700.000 kuna, a za više informacija posjetite stranice 
Ministarstva turizma.

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370