Općina Sv. Filip i Jakov uspješno provela projekt „ZAŽELI – SV. FILIP I JAKOV“

Objavljeno: 24.07.2020

Općina Sv. Filip i Jakov uspješno provela projekt „ZAŽELI – SV. FILIP I JAKOV“ i nadmašila zadane ciljeve. Projekt je imao za cilj povećati socijalnu uključenost i razinu kvalitete života 16 osoba kojima je potrebna pomoć u kući (krajnji korisnici) dok je naposljetku bilo uključeno čak 30 korisnika, zaposlene su 4 teže zapošljive žene koje su krajnjim korisnicima pomagale u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Vrijednost projekta“Zaželi – Sveti Filip i Jakov“ je 917.952,42 kuna a provodio se se na području cijele općine Sveti Filip i Jakov koja ima 4.606 stanovnika naseljena u 6 naselja (D. Raštane, G. Raštane, Sikovo, Turanj, Sv. Petar na moru i Sv. Filip i Jakov).

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 04. siječnja 2018. godine odobrilo je Projekt „ZAŽELI – SV. FILIP I JAKOV“. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 917.952,42 kune te ga financira u 100%-tnom iznosu. Provedbeno razdoblje projekta je iznosilo 30 mjeseci (od 25. siječnja 2018. do 25. srpnja 2020. godine) te je povodom završetka provedbe održana završna konferencija Projekta.

Ciljna skupina u projektu su bile 4 dugotrajno nezaposlene žene starije od 50 godina koje su marginalizirane (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) kojima nedostaju odgovarajuće vještine za zapošljavanje, te koje su nakon gubitka zaposlenja i dugotrajne nezaposlenosti u stanju beznadnosti i društvene izoliranosti, čime je ugrožen i njihov životni standard i opstanak.

“Projektom je izvršeno osposobljavanje žena u području  njegovateljice  kako  bi  se  osigurale  dodatne  kompetencije  za  brže  zapošljavanje nakon završetka projekta, a djelatnice su tokom projekta imale i povišenu plaću naspram državnog minimalca. Korist od projekta za teže zapošljive  žene  proizlazi  iz  njihovog  zapošljavanja  tj.  društvene uključenosti, aktivnosti, osjećaja korisnosti i doprinosa lokalnoj zajednici, prihoda od rada te  drugih izravnih koristi koje će doprinijeti povećanju kvalitete života teže zapošljivih žena”, rekao je Darko Mikas, voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov.

Krajnji korisnici bile su osobe koji se ne mogu brinuti sami za sebe, često usamljene i depresivne osobe kojima  je  bilo  kakva  pomoć  dobrodošla.

“Krajnjim korisnicima, tj. osobama koje će imati pomoć u kućanstvu (uključujući i društvene aktivnosti)  će  projekt  omogućiti  jednostavnije, zdravije i sretnije življenje što ujedno utječe na prevenciju prerane institucionalizacije. Korist od  projekta imaju i  projektni partneri čiji je institucionalni cilj usklađen s ciljem projekta (smanjenje nezaposlenosti i  pomoć potrebitima)”, rekao je Darko Mikas.

Projektni partneri bili su Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar. S obzirom da  će  se  tijekom i nakon projekta osigurati provedba aktivnosti vidljivosti projekta i njegovog financiranja potrebno je  naglasiti kako će projekt biti promoviran (i na lokalnim i nacionalnim medijima) kao primjer dobre prakse te primjer brige za marginalizirane skupine u lokalnoj zajednici. Na taj način će se doprinijeti povećanju svijesti lokalnih i  regionalnih  vlasti  za  uvođenje  dostupnih  mehanizama  potpore,  ali  i financiranja istih iz Europskog socijalnog fonda.

Općina Sv. Filip i Jakov prijavila je i drugi dio ovog projekta tj. Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, te za sada uspješno prošla administrativnu provjeru.

“Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ “ te će projekt i u drugoj fazi pozitivno utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i same lokalne zajednice, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i van institucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba”, zaključuje Darko Mikas.