PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: google
Objavljeno: 20.12.2017.

Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s jasno propisanim obavezama dionika i mehanizmima kontrole, utvrđen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Navedenim se Zakonom područje upravljanja otpadom u RH usklađuje s europskom pravnom stečevinom, što znači usvajanje europskih standarda u cjelokupnom području gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine određuje i usmjerava gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom i ciljeva za pojedine sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpadom. Također, određuju se mjere za unaprjeđivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada na kopnenom i morskom prostoru RH.

 

Utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš tako da se njegove količine u nastanku i/ili proizvodnji smanjuju te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz iskorištavanje vrijednih svojstava otpada. Odredbe ZoOGO utvrđuju sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, načela, ciljeve i način gospodarenja, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom te nadležnosti i obveze pri tome, a zatim i lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Kako je spomenuto, njime se u hrvatski pravni poredak prenosi više direktiva Europske unije iz područja otpada i gospodarenja njime te utvrđuje okvir za provođenje nekih europskih uredbi i odluka.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE pogledajte u privitku.

 

PGO Sv. Filip i Jakov_nakon zupanije.pdf