POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: Google
Objavljeno: 07.05.2019.

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ), Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

P O Z I V

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja:

Turanj

Sv. Filip i Jakov

Zadarske županije da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Preslik važeće plovidbene dozvole (preslik obe strane- PDF dokument)

- Preslik važeće osobne iskaznice (preslik obe strane- PDF dokument)

- Kontakt broj telefona

- Navod da li je brodica u luci za koju se podnosi zahtjev prethodno koristila vez, koliko dugo, te na kojem broju veza.

  Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora. Adresa za predaju zahtjeva: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR Liburnska obala 6/5 23000 ZADAR ili e-mailom na info@cpa-zadar.hr Klasa:342-21/18-60/01 Urbroj:2198-01-87/6-18-1 Zadar, 6. svibnja 2019. godine