POZIV ZA 6. sjednicu Općinskog vijeća

Autor: Općina Sveti Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sveti Filip i Jakov
Objavljeno: 07.02.2014.

Dana 17. veljače 2014. godine u 18.00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov održati će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2198/19-14-1
Sveti Filip i Jakov, 06. veljače 2014. godine

- Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov
- Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika
- Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela

Na temelju članka 34. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine SvetiFilip i Jakov" br. 2109 i 1/13) i članka 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" br. 2/09 i 1/13) Predsjednik Općinskog vijeća saziva 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov za dan 17. veljače (ponedjeljak) 2014. godine s početkom u 18h, u prostorijama vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov (zgrada Općine -1. kat).

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće načelnika o radu za polugodišnje razdoblje od 01. srpnja - 31. prosinca 2013. godine,
3. Vijećnička pitanja i odgovori,
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu, 1. plan (Rabatin),
5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov,
6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu, 1. plan (Rabatin),
7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke (TI-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov,
8. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti
Filip i Jakov,
9. Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Tustica u Svetom Petru na Moru,
10. Prijedlog Povjerenstva za određivanje naziva ulica, trgova i parkova za imenovanjem ulice put nove škole,
11. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenicima i namještenicima,
13. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe,
14. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Općine Sveti Filip i Jakov u Republici Hrvatskoj i Grada Mohacs u Republici Mađarskoj

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na
telefon: (023) 389-800.