POZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

Autor: Općina Sveti Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sveti Filip i Jakov
Objavljeno: 08.04.2014.

Dana 09. travnja 2014. godine u 20,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov održati će se 7. sjednica (2. izvanredna sjednica) Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.

REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA ZADARSKA 
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinsko vijeće 
KLASA: 021-05/14-01/12 
URBROJ: 2198/19-02-14-1 
Sveti Filip i Jakov, 08. travnja 2014. godine 


- Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov 
- Općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika 
- pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov 


P O Z I V ZA 7. SJEDNICU (2. IZVANREDNU) OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV


Na temelju članka 34. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/09., 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst) članka 55. i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 02/09, 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst) Predsjednik Općinskog vijeća saziva 7. sjednicu (2. izvanrednu) Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov za dan 09. travnja (srijeda) 2014. godine s početkom u 20h, u prostorijama vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov (zgrada Općine – 1. kat). 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D: 

1. Godišnji obračun Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine, 
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu, 
3. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, 
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini, 
5. Prijedlog Odluke o općinskim porezima, 
6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o podzajmu za potprojekt Sveti Filip i Jakov, 
7. Prijedlog izmjena Odluke o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“), 
8. Prijedlog Plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2014/2015., 
9. Prijedlog za davanje ovlaštenja općinskom načelniku za prenamjenu zone izvan naselja apartmanskog naselja „Croatia“, 
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Sveti Filip i Jakov. 

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon: (023) 389-800. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.