Pozivaju se prijavitelji pogođeni štetama od elementarne nepogode – poplava

Autor: Općina Sv.Filip i Jakov
Izvor fotografije: google
Objavljeno: 20.11.2017.

Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Pozivaju se prijavitelji pogođeni štetama od elementarne nepogode – poplava na području Općine Sv. Filip i Jakov da se apliciraju na Operaciju 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ ukoliko zadovoljavaju uvjete natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Uvjet prihvatljivosti koje korisnik mora zadržati pet godina nakon datuma konačne isplate su:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi

b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne pomoći

f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

 

Uništenje poljoprivrednog potencijala prouzročeno elementarnim nepogodama mora iznositi najmanje 30%.

 

Europska unija sudjeluje s 85% udjela, RH s 15%, a intenzitet potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Prvi dio zahtjeva za potporu korisnici moraju podnijeti do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

 

Više informacija možete saznati kontaktiranjem Savjetodavne službe ili Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili na http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx