Prijedlog liste prvenstva za POS stanove

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: APN
Objavljeno: 18.06.2019.

Objavljuje se prijedlog liste prvenstva za POS - ove stanove sukladno ODLUCI, UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV, odnosno člancima 23.24.25 iste.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploĉi i WEB stranici Općine Sveti Filip i Jakov, a o osnovanosti prigovora odlučuje načelnik Općine Sveti Filip i Jakov.

Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje načelnik Općine Sveti Filip i Jakov te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Sveti Filip i Jakov.

 

Prijedlog liste u dokumentu ispod:

Prijedlog POS lista.pdf.pdf