PRVI DJEČJI PARLAMENTARNI IZBORI

Objavljeno: 14.09.2015

OBJAVLJENI PRVI DJEČJI PARLAMENTARNI IZBORI: Filipjanac Leopold Brzić imenovan za predsjednika ureda dječjeg parlamenata.

52 djece iz dječjih vrtića i škola 12 gradova Republike Hrvatske imenovano je dječjim zastupnicima.

Podržali su ih dječji ministri Ministarstva djece i mladih Republike Hrvatske.

DJEČJI URED DJEČJEG PARLAMENTA HRVATSKE : 
Leopold Brzić, predsjednik 
Daliborka Šlat, potpredsjednica
Niko Pavlinović, potpredsjednik
Mihael Belas, potpredsjednik

LINK:
http://wcp.freshcreator.com/