Sv. Filip i Jakov: Počela druga faza kanalizacijskih radova vrijedna milijun eura

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sv. Filip i Jakov
Objavljeno: 24.03.2018.

U sklopu projekta ugradit će se 4.800 metara cjevovoda za odvodnju, promijeniti postojeći vodovodni cjevovod, a tamo gdje ga nema će se izgraditi.

U Općinskoj vijećnici u Sv. Filipu i Jakovu u srijedu je održan radni sastanak na kojem je predstavljen projekt II. faze kanalizacijskog sustava  tj. sekundarne mreže iznad Jadranske magistrale u Sv. Filipu i Jakovu. II. faza kanalizacijskog sustava Sv. Filipa i Jakova obuhvaća sabirne kanale – sekundarne kolektore koji će se priključiti na postojeće već izvedene gravitacijske kanale – kolektore, projektirane gravitacijske glavne i sekundarne kolektore I. faze.

Trasa gravitacijskih sabirnih kanala-sekundarnih kolektora predviđena je u trupu lokalnih asfaltnih cesta u naselju Sv. Filip i Jakov i uz Jadransku magistralu (D8), u zaštitnom pojasu (bankini) udaljeni min. 1,00 m od ruba ceste.

"Vrijednost radova je milijun eura, odnosno 7.5 milijuna kuna. Ministarstvo poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju sufinancira 90 posto a Općina 10 posto", rekao je načelnik Zoran Pelicarić.

Investitor je Komunalac Biograd, nadzor  dipl. ing. građevine Mario Doko iz Doko Dom d.o.o Zagreb, dok je po projektu Hidrokonzalt projektiranje Solin u javnoj nabavi izabran izvođač radova, obrt Golemi,vlasnika Vinka Golema iz Vrane. Rok završetka radova je devet mjeseci, ne računajući turističku sezonu kada su radovi zabranjeni.

U sklopu projekta ugradit će se 4.800 metara cjevovoda za odvodnju, promijeniti postojeći vodovodni cjevovod, a tamo gdje ga nema će se izgraditi.

"S ovom fazom radova steći će se uvjeti za priključenje Osnovne škole Sv. Filip i Jakov na kanalizaciju. Škola će se spojiti u tercijarnoj fazi radova koja će započeti od mjesta završetka ove faze radova, oko 200 metara od škole", najavila je Josipa Mrkić, zamjenica načelnika.

Niveleta projektiranih kolektora predložena je da bude u granicama minimalnog i maksimalnog pada, tako da budu zadovoljeni uvjeti minimalne i maksimalne brzine tečenja, a sa ciljem da se smanje dubine ukopavanja odnosno opseg radova dovede na minimum. Na djelu obuhvata ovoga glavnog projekta postoji djelomično izgrađena vodovodna mreža koja se prilikom izvođenja radova na izgradnji II. faze kanalizacijskog sustava Sveti Filip i Jakov- sekundarna mreža mora rekonstruirati.

"Zahvaljujući sinergiji jedinica lokalnih samouprava na području bivše Skupštine općine Biograd, Zadarske županije, Vlade RH, resornih ministarstava i drugih čimbenika u posljednjih pet godina u vodovodizaciju i kanalizaciju na području Komunalca uloženo je 300 milijuna kuna", istiće Marin Colić, direktor Komunalca.