U Sv. Filipu i Jakovu otvoreno reciklažno dvorište vrijedno 2.967.554,78 kuna

Autor: BNM Portal
Izvor fotografije: BNM Portal
Objavljeno: 07.11.2019.

"Prvenstveno bi se htio zahvaliti svim vijećnicima Općine Sv. Filip i Jakov koji su zajedničkom odlukom dozvolili da radimo reciklažno dvorište na ovom prostoru, a također se zahvaljujem i svim žiteljima općine koji su u periodu privremenog reciklažnog dvorišta na ovom području savjesno odlagali otpad. Prvi korak koji podrazumijeva odlaganje otpada na jednom mjestu već je napravljen prije dvije godine, a s novim reciklažnim dvorištem zakoračili smo u drugi korak koji se odnosi na sustavno razvrstavanje i recikliranje otpada", rekao je Pelicarić na otvorenju

Danas je u Sv. Filipu i Jakovu održano svečano otvorenje reciklažnog dvorišta kojem su nazočili zamjenik župana Šime Mršić, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić, donačelnica Josipa Mrkić te zamjenik direktora sektora prodaje Čistoće Zadar, Damir Jordan. Riječ je o modernom reciklažnom dvorištu, a ujedno i jednom od najvećih projekata Općine Sv. Filip i Jakov u posljednjih nekoliko godina.

Načelnik Sv. Filipa i Jakova Zoran Pelicarić je istaknuo kako općina Sv. Filip i Jakov sad ima jedan učinkovit sustav prikupljanja otpada te da se današnjim otvaranjem reciklažnog dvorišta građanima omogućila usluga pravilnog, kvalitetnog i održivog gospodarenja otpada.

“Prvenstveno bi se htio zahvaliti svim vijećnicima Općine Sv. Filip i Jakov koji su zajedničkom odlukom dozvolili da radimo reciklažno dvorište na ovom prostoru, a također se zahvaljujem i svim žiteljima općine koji su u periodu privremenog reciklažnog dvorišta na ovom području savjesno odlagali otpad. Prvi korak koji podrazumijeva odlaganje otpada na jednom mjestu već je napravljen prije dvije godine, a s novim reciklažnim dvorištem zakoračili smo u drugi korak koji se odnosi na sustavno razvrstavanje i recikliranje otpada”, rekao je Pelicarić.

Projekt je započeo kad je Općina Sveti Filip i Jakov dana 10. studenog 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ ukupne vrijednosti 2.967.554,78 kuna. Razdoblje provedbe projekta započeo je 15. rujna 2017. godine a projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 kuna. Putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, projekt reciklažnog dvorišta sufinanciran je i s iznosom od 302.883,98 kn (prihvatljivi dio troškova projekta).

Na otvorenju je prisustvovao i zamjenik župana Šime Mršić, koji osim što je čestitao Pelicariću na uspješno provedenom projektu, ujedno podsjetio i na naše obveze prema Europskoj uniji koje se tiču gospodarenja otpadom;

“Pozdravljam sve skupa u ime Zadarske županije i čestitam načelniku Pelicariću na realizaciji izgradnje ovog reciklažnog dvorišta. Gradnja reciklažnih dvorišta je jedan od stupova pravilnog gospodarenja otpadom koje će se zaokružiti s izgradnjom Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Biljanima Donjim, a čija će izgradnja vjerujemo početi u prvoj polovici 2020. godine. Zapamtimo da odvajanje otpada nije samo potreba već i naša obveza koju smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju te vjerujem da ćemo svi skupa iz godine u godinu poštovati tu obvezu te sve odgovornije gospodariti otpadom”, rekao je zamjenik župana Šime Mršić na otvorenju.

Povećanje stope recikliranja i zaštita okoliša

Također, reciklažno dvorište upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta, čime je Općina ispunila zakonski uvjet o minimalnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika i kao takva će pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštite okoliša te prvenstveno povećati kvalitetu života svih stanovnika na području Općine Sveti Filip i Jakov. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2016. godini je sufinancirao izradu projektne dokumentacije u 100%-tnom iznosu – 58.125 kn te je u namjenu istog ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Predviđeno je da će u prvoj punoj kalendarskoj godini za rad reciklažnog dvorišta biti prikupljeno 7,5 tona odvojeno prikupljenog otpada.

“Cilj provedenog projekta bio je zgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov, čime će se pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te smanjenju količine otpada koji se nepropisno odlaže na odlagališta, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom”, istaknuo je Pelicarić.

Reciklažno dvorište Općine Sv. Filip i Jakov smješteno je na lokaciji iznad tzv. Banovih bora – oko 1.1 km zračne linije sjeveroistočno od centra naselja Sveti Filip i Jakov i Jadranske magistrale na katastarskoj čestici 1896/1, k.o. Sveti Filip i Jakov, veličine 3.025 m2. Prema prostornom planu Općine Sveti Filip i Jakov te njegovim izmjenama i dopunama, navedena parcela iskorištena je za izgradnju površina infrastrukturnog sustava – reciklažnog dvorišta dok površina predviđena za smještaj reciklažnog dvorišta iznosi oko 1.758 m2.

Reciklažno dvorište sastoji se od asfalt – betonske prometno manipulativne površine, ograde sa kolnim ulazom – klizna vrata, mosne vage, kontejnera (portirnica sa sanitarnim čvorom), spremnika za razvrstavanje otpada te komunalne infrastrukture unutar same parcele kao što je balirka i sjekač granja. Rad u reciklažnom dvorištu biti će organiziran na način da osoba zadužena za upravljanje reciklažnim dvorištem osigurava siguran i stručan prihvat i privremeno skladištenje otpada.

Informiranje javnosti

U sklopu projekta biti će provedene informativno-obrazovne aktivnosti namijenjene javnosti i prilagođene ciljnim skupinama o važnosti sprječavanja nastanka otpada, njegovu odvajanju u kućanstvima kao i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

“Mislim da većina zna ali i da i dosta građana još treba naučiti da gospodarenje otpadom i njegova reciklaža znatno utječe na život svih nas te na naš okoliš i zato je to već odavna jedna od važnijih tema naše općine. To je mnogo više od samo komunalne usluge, to je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno i odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama”, rekao je Pelicarić.

Predviđene aktivnosti će podrazumijevati podjelu letaka, informativno-obrazovne aktivnosti za mještane, pravne osobe (obrtnike i poduzetnike) te informativno-obrazovne prezentacije za djecu osnovnoškolskog uzrasta i vrtićke dobi.

INFO Reciklažno dvorište Sv. Filip i Jakov

Reciklažno dvorište (RD)je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, s tim da se reciklažnim dvorištem ne smatraju spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila koje jedinica lokalne samouprave postavlja na javnoj površini, odnosno zeleni otoci (ZO).

Popis otpada koji korisnici komunalne usluge na području Općine Sveti Filip i Jakov mogu BESPLATNO odložiti u reciklažno dvorište:

· papir

· karton

· plastika

· metalna ambalaža

· stiropor

· stare baterije

· stakleni ambalažni otpad

· ravno staklo

· PET – boce

· PE – folija

· limenke

· stari lijekovi

· otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)

· metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)

· elektronički otpad

· glomazni otpad

· građevinski otpad

· drveni otpad

· tekstil

· odjeća

· akumulatore

· fluorescentne cijevi

· zeleni otpad

 

GRAĐEVINSKI OTPAD

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20 kg).

 

GLOMAZNI OTPAD

Glomazni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a koji je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjeno odlagati na javnim površinama.

GLOMAZNI OTPAD:

· NAMJEŠTAJ (ormari, kreveti, police i sl.)

· KUHINJSKA OPREMA

· KUPAONSKA OPREMA (kade, tuševi, ormari, slavine i sl.)

· DJEČJA OPREMA (hodalice, krevetići, kolica i sl.)

· VRTNA OPREMA (ograde, alat, ljuljačke, suncobrani i sl.)

· OSTALI GLOMAZNI OTPAD (rolete, ljestve, vrata, prozori, radijatori i sl.)

 

NIJE GLOMAZNI OTPAD:

· GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta, crijep i sl.)

· AZBESTNE PLOČE I CIJEVI

· BIOOTPAD

Čistoća d.o.o. omogućuje svojim korisnicima besplatan odvoz glomaznog otpada jednom godišnje do 2 m3. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

RADNO VRIJEME

Reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

PONEDJELJAK – PETAK: 08 – 15 H

SUBOTOM: 08 – 13 H

NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO