UPUTA o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: Google
Objavljeno: 25.03.2020.

,

UPUTA

o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. 

Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj 

(Narodne novine broj 35/20)

 

I.

S obzirom na upite stožera civilne zaštite te pravnih i fizičkih osoba, radi ujednačavanja postupanja daje se uputa o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Odluka).

II.

Nalaže se stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e)  Odluke:

  • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).

U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.

Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom na mail: stozer.fj@gmail.com, mob. 0993893668  ili drugim načinom bez socijalnog kontakta, a da se u Stožer civilne zaštite građani obraćaju osobno samo iznimno, ako nikako ne mogu drugačije zatražiti propusnicu.

 

III.

Traži se od pravnih osoba koja izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. Odluke

  • podtočke a) - promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja, 

  • podtočke b) - dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, 

  • podtočke c) - izvješćivanje javnosti, 

  • podtočke f) (putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće (npr. održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava).

da izrade procjenu nužno potrebnog osoblja i da propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.

Organiziranje izdavanja propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.
IV.

Izabrani liječnici obiteljske medicine koji izdaju propusnice zbog  okolnosti iz točke II., stavka 1., podtočke d) - potrebna hitna medicinska skrb, trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.

V.

Čelnici žurnih i operativnih službi koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (točka II., stavak 1., podtočka g), dužni su službenicima, koji nemaju službene policijske značke i službene vojne iskaznice ( njima propusnice nisu potrebne jer im službena iskaznice zamjenjuju propusnice ), a potrebni su u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, izdavati propusnice bez socijalnog kontakta kad god je to moguće. 

 

VI.

Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku ( npr. mobilnom aparatu ).  

VII.

 

Stožeri civilne zaštite dužni su s ovom Uputom upoznati sve na koje se odnosi i javnost.

 

Mještani s prebivalištem u Općini Sveti Filip i Jakov mogu se kretati samo unutar Općine Sveti Filip i Jakov, uz pridržavanje svih propisanih mjera opreza.

Za potrebe odlaska liječniku izvan mjesta prebivališta obratite se svom liječniku opće prakse koji će vam izdati propusnicu.

Svi oni koji putuju izvan mjesta prebivališta na posao (izvan područja Općine Sveti Filip i Jakov) trebaju imati potvrdu poslodavca.

Stožer civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov i Općina Sveti Filip i Jakov izdavat će propusnice samo od 08:00 do 12:00 za slučajeve iz točke II.) e., – iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Za izdavanje propusnice, isključivo za slučajeve gore navedene točke II.) e., obratiti se na e-mail nacelnik@opcina-svfilipjakov.hr ili stozer.fj@gmail.com odnosno na broj telefona 023 389 800 ili 099 389 3668.

Potrebni podatci za izdavanje propusnice: Ime i prezime, adresa, oib, telefon, razlog zahtjeva, adresa i mjesto gdje se putuje.

Prilikom kontaktiranja OBAVEZNO dogovriti način isporuke propusnice!!

 

uputa-propusnica.docx