UPUTA STOŽERIMA CIVILNE ZAŠTITE O OBVEZI OSIGURANJA UVJETA ZA IZNIMAN RAD ODREĐENIH TRŽNICA

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: GOOGLE
Objavljeno: 27.03.2020.

,

Danas će biti donijeta odluka kojom će se iznimno dopustiti rad određenih vrsta tržnica i objekata na tržnicama, uz strogo poštivanje mjera i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dodatnih mjera koje će biti propisane odlukom.

Odluka će se odnositi na rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica ( prodavaonice i kiosci) u kojima se prodaje:

-        hrana;

-        higijenski artikli;

-        lijekovi;

-        veterinarsko-medicinski proizvodi;

-        poljoprivredni lijekovi i

-        hrana za životinje.

 

Također, bit će dopušten i rad tržnica koje su čvrsti i u potpunosti zatvoreni objekti u kojima se prodaju gore navedeni proizvodi u prodavaonicama i kioscima.

Na klupama će se moći prodavati samo hrana i to samo na tržnicama koje su čvrsti i potpuno zatvoreni objekti.

DODATNI UVJETI KOJE SE TREBA OSIGURATI DA BI SE DOPUSTIO RAD NA NAPRIJED NAVEDENIM TRŽNICAMA:

-        osigurati da se kod ulaza u ili pred prodavaonicama i kioscima, odnosno ulaza u zatvorene tržnice, kao ni u samim prostorima zatvorenih tržnica, ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u zatvorene tržnice i vidljiva mjesta u prodavaonicama i kioscima. Osim jasnih uputa, na svakom ulazu u tržnicu, moraju se osigurati zaštitari ili redari koji će propuštati kupce na način da se na prostoru tržnice niti u jednom trenutku ne nađe previše kupaca ( preporuča se ograničiti broj kupaca koji mogu istovremeno boraviti u prostoru tržnice za svaku tržnicu ovisno o veličini i karakteristikama prostora ). Ako se ocijeni potrebnim, zbog veličine tržnice ili drugih razloga, preporučaju se zaštitari ili redari i u samoj tržnici.

-        primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;

-        organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja (posebnu pozornost posvetiti razmaku između klupa na kojima se prodaje hrana);

-        redovito provjetravati prostore;

-        u zatvorenim tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti;

-        na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

 

Stožeri civilne zaštite dužni su odmah obavijestiti pravne i fizičke osobe koje upravljaju tržnicama na području njihove nadležnosti o obvezi osiguranja mjera iz ove Upute te dostaviti Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske obavijest koliko na njihovom području ima tržnica koje mogu ispuniti ove uvjete i koje će moći sutra biti otvorene, danas do 15,00 sati.

Obavijest se dostavlja putem županijskih centara 112 koji će objedinjena izvješća dostaviti Operativnom centru civilne zaštite.

 

Uputa stožerima - rad tržnica.docx